شرایط ضمانتنامه

 

1.     در حفظ و نگهداری کارت ضمانت دقت فرمایید، زیرا المثنی صادر نمی گردد .

2.     ارائه کارت ضمانت به همراه دستگاه معیوب جهت استفاده از مزایای ضمانتنامه الزامی است .

3.     حمل دستگاه به تعمیرگاه مرکزی شرکت به عهده خریدار می باشد .

4.     ضمانتنامه تنها شامل نقایص فنی ناشی از تولید کارخانه سازنده می باشد که به تشخیص کارشناسان این مرکز تایید گردد .

5.     ضمانتنامه ای که شماره سریال یا تاریخ اعتبار آن مخدوش باشد و یا در یکی از برچسب های روی دستگاه (گارانتی، هولوگرام، مشخصات، سریال) دست خوردگی مشاهده گردد، از درجه اعتبار ساقط است .

6.     عیوب فنی که در اثر ضربه، آب، آتش، شکستگی، نوسانات برق، مواد شیمیایی، سوختگی قابل مشاهده، امواج مغناطیسی، تاثیر ویروس های کامپیوتری، استفاده ناصحیح و یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز به وجود آمده باشد، موجب ابطال ضمانتنامه می گردد .

7.     ضمانتنامه ای که فاقد مهر شرکت باشد، از درجه اعتبار ساقط است .

8.     شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ها ندارد .

9.     با توجه به تحول دائمی محصولات، در صورت عدم موجودی محصول مزبور، کالای مشابه با احتساب اختلاف قیمت روز ارائه خواهد شد .

All Right Reserved :